Głównym celem Szkoły Języków Obcych Projekt Azja
będzie profesjonalne nauczanie praktycznego języka chińskiego, a co za tym idzie sprostowanie wymaganiom
rynku i rosnącemu zainteresowaniu nauką języka chińskiego wśród dzieci i młodzieży a także firm.